Yaşamımızın her kesiti, üzerine konuştukça anlam bulur, değişip dönüşerek yaşamımıza devam etmemizi sağlar. Kimi yaşam evrelerinde ise anlamlandırma ihtiyacı, bir gelişim ödevi olarak karşımıza çıkar. Özellikle 65 yaş üstü bireyler, bu yaşam dönemi içerisinde, geçmiş yaşantılarına dönüp bakar ve kendi kişisel tarihlerini gözden geçirirler. Hayatları boyunca edindikleri yaşam birikimlerini, acısıyla tatlısıyla kabul etmeye, anlamlı bir hayat sürdüklerinin farkına varmaya, bir bütünlük hissine ulaşmaya ihtiyaç duyarlar. Emeklilik, çocukların evden ayrılması, fiziksel değişimler, eskisi kadar aktif bir hayat sürememek ve son zamanlarda hayatımızı derinden etkileyen pandemi süreci bu hikâyeleri kaçınılmaz bir şekilde etkiler.

Özellikle 65 yaş üstü bireyler bu yaşam dönemi içerisinde yaşamlarına dönüp bakar, gözden geçirir. ‘’İz Bırakıyoruz’’, yaşam hikâyelerini anlatmaya istekli 65 yaş üstü bireylere yönelik bir projedir. Pandemi süreci, 65 yaş üstü bireylerin dezavantajlı olma durumunu daha da artırmıştır. Bu bireyler, pandemi sürecinde toplumun geri kalan kısmından izole edilmiştir. Tam bu noktada, İZ Bırakıyoruz Projesi* aracılığıyla 65 yaş üstü bireylerimizin anlatarak yaşamlarını gözden geçirmelerini, anlamlı bir bütünlük hissine ulaşmalarını, psikolojik iyi oluş düzeylerinin artmasını; anlatılan bu hikâyelerin hepimize ilham olmasını, toplumsal hafızaya aktarılarak dünyamızda İZ bırakmasını umut ediyoruz.

*İZ Bırakıyoruz Projesi Kasım 2021’de başlamış ve Haziran 2022’de sona ermiştir.


Hatırlamak bir buluşma biçimidir.

Halil Cibran

Anlattıkça iyileşeceğiz.

Dinledikçe iyileşeceğiz.